IPN Wr 458/65

IPN Wr 458/65

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/65
Opis zawartości
Tytuł

Album zatytułowany "Izba Pamięci 36 Brygady. Wizna" zawierający fotografie Izby, zdjęcia z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Wiźnie, tekst Czesława Jasińskiego o historii powstania "Izby Pamięci", kserokopie dokumentów i pism oraz listy

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1999
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1