IPN Ld 781/10

IPN Ld 781/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 781/10
Opis zawartości
Tytuł

Udział chłopów w regionie łódzkim w walkach narodu polskiego o niepodległość ojczyzny w czasach zaborów i wojen światowych – opracowanie Franciszka Stolarskiego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1998
Data końcowa
1998
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania