IPN Gd 536/195 t. 1

IPN Gd 536/195 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/195 t. 1
Opis zawartości
Tytuł

Ankiety personalne osób uprowadzonych z Pomorza Gdańskiego do obozów pracy przymusowej w ZSRR w 1945 r. dot. Walerian Marszałkowski, Robert Marszałkowski

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania