IPN Gd 536/195 t. 2

IPN Gd 536/195 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/195 t. 2
Opis zawartości
Tytuł

Kopia cyfrowa fotografii przedstawiającej rodzinę Marszałkowski, wśród widocznych osób Walerian Marszałkowski i Robert Marszałkowski

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania