IPN Rz 301/4

IPN Rz 301/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 301/4
Opis zawartości
Tytuł

„Gadom” - gazeta strajkowa WSP Rzeszów, nr 3 z 22-11-1981 r.

Opis

Redakcja: Monika Kowalska, Zdzisław Koniuch, Jerzy Koziarz.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
7