IPN Gd 536/204

IPN Gd 536/204

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/204
Opis zawartości
Tytuł

Kret. Satyryczno-Polityczny Nieregularnik Studencki w Gdańsku, wydanie specjalne z dnia 14-06-1982 r.

Opis
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania