IPN Ld 781/5

IPN Ld 781/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 781/5
Opis zawartości
Tytuł

Działalność ruchu ludowego w okresie okupacji na terenie pow. brzezińskiego – artykuł Franciszka Stolarskiego z 1950 r.

Opis

Maszynopis opatrzony adnotacjami autora.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1950
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania