IPN Ld 781/13

IPN Ld 781/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 781/13
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące działalności społecznej, politycznej i gospodarczej Błażeja Stolarskiego z lat 1917-1935

Opis

M.in.: korespondencja, rękopis wystąpienia w sprawie budowy dróg, obliczenie ilości spożywanych składników pokarmowych, fotokopie legitymacji członkowskiej PSL, pokwitowania (fotokopie i negatywy). Zał.: druk pt. "Polska tabelka do wymiany monet z letnim rozkładem jazdy kolei i kolejek na 1917 r.", nadbitka artykułu Franciszka Stolarskiego pt. "Produkcja zwierzęca w gospodarstwie chłopskim w latach 1909-1960" ("Roczniki Nauk Rolniczych" 1966, t. 78-G-2).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1917
Data końcowa
1966
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania