IPN Rz 301/20

IPN Rz 301/20

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 301/20
Opis zawartości
Tytuł

„Solidarność Rzeszowska”, jednodniówka, lipiec 1989 r.

Opis

Redakcja: Stanisław Alot, Jan Draus, Wanda Tarnawska (et. al.), wydawca: Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
12