IPN Rz 301/18

IPN Rz 301/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 301/18
Opis zawartości
Tytuł

„Obrona”, Biuletyn Oporu Społeczeństwa Rzeszowskiego, nr 22 z 16 grudnia 1982 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
1