IPN Ld 794/8/DVD

IPN Ld 794/8/DVD

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 794/8/DVD
Opis zawartości
Tytuł

Metalowy krzyż złożony z sektorów zawierających nazwy miejsc, w których przetrzymywano więźniów politycznych w latach 80. XX wieku. W centralnym miejscu sektor zawierający wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej

Opis

Kopia cyfrowa fotografii przedstawiającej konstrukcję krzyża zamontowanego w obrębie łuku nieustalonego gmachu. Na podniesieniu, w którym zamontowano krzyż znajdują się kwiaty z szarfą zawierającą napis „Członkowie Solidarności […] J. Marchlewskiego" (prawdopodobnie chodzi o ZPB im. J. Marchlewskiego w Łodzi).

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania