IPN Ld 794/6/DVD

IPN Ld 794/6/DVD

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 794/6/DVD
Opis zawartości
Tytuł

Kolaż zawierający fotografie z uroczystości odsłonięcia tablicy i poświęcenia symbolicznego grobu ku czci zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki odbytej na dziedzińcu kościoła jezuitów w Łodzi w grudniu 1984 r.

Opis

Kopie cyfrowe fotografii przedstawiających m.in. rodziców ks. Jerzego Popiełuszki oraz przywódców łódzkiej „Solidarności” (Jerzego Kropiwnickiego i Andrzeja Słowika) podczas uroczystości, a także widok ogólny zgromadzonych uczestników. W centralnym miejscu kolażu znajduje się fotografia tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania