IPN Ld 794/2/DVD

IPN Ld 794/2/DVD

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Ld 794/2/DVD
File description
Title

IV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę w dniu 21 września 1986 r.

Abstract

Kopie cyfrowe fotografii przedstawiających m.in.: widok ogólny zgromadzonych uczestników pod murami klasztoru, transparenty sygnowane przez różne regiony NSZZ „Solidarność” zawieszone na ogrodzeniu klasztornym, Lecha Wałęsę na trybunie honorowej podczas uroczystości.

Dates
Material description
The media type
Number of volumes
1