IPN Ld 794/1/DVD

IPN Ld 794/1/DVD

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 794/1/DVD
Opis zawartości
Tytuł

III Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę w dniu 15 września 1985 r.

Opis

Kopie cyfrowe fotografii przedstawiających głównie widok ogólny zgromadzonych uczestników pod murami klasztoru.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania