IPN Sz 18/19 t. 2

IPN Sz 18/19 t. 2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 18/19 t. 2
Former reference numbers
IPN Po 87/19 t. 2
Historical reference numbers
II K 94/83
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Jerzy Klincewicz, imię ojca: Józef, ur. 02-01-1948 r., oskarżonemu o to, że w dniu 13 sierpnia 1982 r. w Gorzowie Wlkp. uczestnicząc w akcji protestacyjnej publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego, tj. o czyn z art. 282 kodeksu karnego w zw. z art. 49 § 2 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Dates
Starting date
1983
Closing date
1983
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1