IPN Sz 18/15

IPN Sz 18/15

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 18/15
Former reference numbers
IPN Po 87/15
Historical reference numbers
II K 374/84
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Świdkiewicz Lidia, zd. Opiel, imię ojca: Marian, ur. 26-04-1939 r., oskarżonej o wyniesienie i przetrzymywanie w mieszkaniu "Instrukcji kierowania partią w warunkach ogłoszenia stanu zagrożenia państwa" oraz o rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw mogących wyrządzić szkodę interesom państwa, tj. o przestępstwa z art. 263 kodeksu karnego oraz z art. 271 § 1 w zw. z art. 273 § 2 kodeksu karnego.

Dates
Starting date
1983
Closing date
1994
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1