IPN Sz 450/134

IPN Sz 450/134

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/134
Former reference numbers
IPN GK 254/134, SOKsz 134, 793 Pr.
Historical reference numbers
V K. 562/47, V K. 7/48, Ko 3/48, Po. K. 1128/48
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Tomkiewicz Zygmunt, imię ojca: Julian, ur. 14-01-1892 r., oskarżonemu o to, że w dniu 13 września 1940 r. w obozie dla jeńców wojennych (oficerów) w m. Dobiegniew (pow. Strzelce Krajeńskie), idąc na rękę władzy państwa niemieckiego, wskazał władzy niemieckiej przebywającego w obozie podpułkownika (Kwapiński Jan), w wyniku czego naraził go na szykany i przesłuchiwanie przez władze obozowe, tj. o czyny z art. 2 Dekret z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.12.1946 r.

Dates
Starting date
1947
Closing date
1948
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
198