IPN Gd 536/78

IPN Gd 536/78

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/78
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopie materiałów dot. ks. Franciszek Blachnicki i Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów w Carlsbergu oraz działalności szpiegowskiej Jolanta Gontarczyk i Andrzej Gontarczyk (korespondencja, fragmenty czasopism i publikacji)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
2013
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
28
Miejsce przechowywania