IPN Sz 18/17 t. 1

IPN Sz 18/17 t. 1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 18/17 t. 1
Former reference numbers
IPN Po 87/17 t. 1
Historical reference numbers
II K 633/84
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Grzonka Albin, imię ojca: Julian, ur. 26-02-1936 r. i innym, oskarżonym o działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego, tj. o czyn z art. 282 § 1 i 2 kodeksu karnego.

Dates
Starting date
1983
Closing date
1994
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1