IPN Rz 366/98

IPN Rz 366/98

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 366/98
Dawna sygnatura
PSSKR 98, IPN GK 363/98
Sygnatura wytwórcy
II Ds.Spec. 865/45
Opis zawartości
Tytuł

Akta prokuratora w sprawie karnej przeciwko: Czesław Kaczmarek, imię ojca: Franciszek, ur. 1897 r., podejrzanemu o to, że w okresie okupacji hitlerowskiej współpracował z Niemcami oraz będąc obywatelem polskim, zgłosił swoją przynależność do narodu niemieckiego, tj. o przestępstwo z art. 1 Dekretu PKWN z dn. 31-08-1944 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1