IPN Gd 164/55

IPN Gd 164/55

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Sm.
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 164/55
Former reference numbers
Cs.Un. 10/99, Rw. 42/52
Historical reference numbers
Sm. 33/52
File description
Title

Akta dotyczące odtworzenia akt w sprawie karnej Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni, sygn. Sm. 33/52, prowadzonej przeciwko: Czesław Reszel, imię ojca: Franciszek, ur. 20-01-1929 r., oskarżonemu o to, że w dniu 24-01-1952 r., jako żołnierz 51. Batalionu Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni (Jednostka Wojskowa nr 4934), przy ulicy Wielkopolskiej w Gdyni wszczął bójkę z przypadkowym cywilem, którego pobił w dotkliwy sposób, a następnie, będąc legitymowany przez funkcjonariusza MO, popychał i używał obraźliwych słów pod adresem zebranych osób cywilnych, czym dopuścił się czynu hańbiącego honor wojskowy, godność i powagę Wojska Polskiego, tj. o czyny z art. 170 kodeksu karnego Wojska Polskiego

Dates
Anteriora
1952
Starting date
1999
Closing date
2000
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1