IPN Wr 7/18

IPN Wr 7/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 7/18
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja dot. działalności propagandowej, szkoleniowej i sportowej

Opis

Dołączono opracowanie przeznaczone dla członków zmotoryzowanych oddziałów SA

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1934
Data końcowa
1935
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
149