IPN Kr 235/18

IPN Kr 235/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 235/18
Opis zawartości
Tytuł

Trzy fotografie z lat 1941-1962 przedstawiające osoby związane z majątkiem dworskim w Łętowni koło Jordanowa.

Opis

Na fotografii przedstawiającej wejście do dworu w Łętowni widoczni od lewej: Bronisław Stapf (leśniczy), Janina Kempner, Marek Chodorowski, Janusz (?), Maria Stapf zd. Dzianott, Bolesław Dzianott, Aleksandra Stapf (wychylona zza zabudowania ganku). Na fotografii w ogrodzie widoczni od lewej stoją: NN, Maria Stapf zd. Dzianott, NN, Michał Małaszyński, Marek Chodorowski, Maryla Małaszyńska, Janina Kempner, Bronisław Stapf (leśniczy); od lewej siedzą: Zofia Kempner, Irena Chodorowska. Fotografia wykonana z okazji 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanym (1962 r.) - siedzi, drugi od lewej, Michał Małaszyński.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1941
Data końcowa
1962
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania