IPN Sz 264/17

IPN Sz 264/17

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Sz 264/17
Former reference numbers
IPN GD 149/17
File description
Title

Akta osobowe internowanego dot. Kuczyński Marian, imię ojca: Marian, ur. 22-11-1939 r., osadzonego pod zarzutem naruszania porządku prawnego obowiązującego w okresie stanu wojennego na podstawie art. 42 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym, internowanego w dniu 13-12-1981 r. w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka, przeniesionego w dniu 22-12-1981 r. do ośrodka odosobnienia w Jaworzu. Internowany na podstawie decyzji komendanta stołecznego MO w Warszawie nr 51/K/81 z dnia 12-12-1981 r., zwolniony w dniu 12-02-1982 r.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
9