IPN Sz 738/27

IPN Sz 738/27

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Sz 738/27
Historical reference numbers
210/202
File description
Title

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego dot. Szulc Konrad, imię ojca: Stefan, ur. 18-02-1946 r., podejrzanego o to, że w okresie do dnia 14 stycznia 1984 r. w Szczecinie redagował ulotki i inne nielegalne wydawnictwa takie jak: "Biuletyn Informacyjny PSPP ", "Bojkot" i "Grot", które zawierały treści lżące i poniżające ustrój PRL oraz jej naczelne organy, które mogły wyrządzić poważne szkody interesom PRL oraz stosunkom polsko-radzieckim, tj. pod zarzutami z art. 270 § 1 kk, 271 § 1 kk w zw. z art 273 § 2 kk Ustawy z dnia 19-04-1969 r. oraz o to, że w okresie do 14 stycznia 1984 r. w Szczecinie, brał udział w nielegalnym związku pod nazwą Polska Socjalistyczna Partia Pracy, tj. pod zarzutami z art. 278 § 1 kk. Zatrzymany dnia 14-01-1984 r. Przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Szczecinie od 18-01-1984 r. do 15-05-1984 r., Zakładzie Karnym w Nowogardzie od 15-05-1984 r. do 27-07-1984 r. Zwolniony w dniu 27-07-1984 r.

Dates
Starting date
1984
Closing date
1984
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
102