IPN Sz 264/135

IPN Sz 264/135

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Sz 264/135
Former reference numbers
IPN GD 149/135
File description
Title

Akta osobowe internowanego dot. Zimand Roman, imię ojca: Bernard, ur. 16-11-1926 r., osadzonego pod zarzutem naruszania porządku prawnego obowiązującego w okresie stanu wojennego na podstawie art. 42 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym, internowanego w dniu 13-12-1981 r. w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka, przeniesionego w dniu 15-12-1981 r. do ośrodka odosobnienia w Jaworzu. Internowany na podstawie decyzji komendanta stołecznego MO w Warszawie nr 4/Z/81 z dnia 13-12-1981 r., zwolniony w dniu 29-04-1982 r.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
13