IPN Kr 758/1

IPN Kr 758/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 758/1
Opis zawartości
Tytuł

S. Matuszyk, Ostatni żołnierze majora Boruty - wspomnienia.

Opis

Brak miejsca i daty wydania publikacji. Do jednostki archiwalnej dołączono kserokopie oświadczeń Haliny Gronkiewicz z 3 grudnia 2014 r. oraz Ryszarda Bartkowskiego z 4 grudnia 2014 r. dotyczące kolportażu przez Stanisława Matuszyka ulotek o treści antyreżimowej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2014
Data końcowa
2014
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania