IPN Ld 644/4

IPN Ld 644/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 644/4
Opis zawartości
Tytuł

Wspomnienia Wacława Kuśmierczyka żołnierza Armii Krajowej (AK) i Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) z lat 1939-1945

Opis

Wspomnienia spisane w oparciu o oryginalne zapiski pamiętnikarskie oraz monografię Okręgu AK Radom-Kielce „Jodła” płk. Wojciecha Borzobohatego. Dot. akcji „Burza”, kontynuacji służby w 27 pp AK, KWP, sytuacji powojennej oraz stanu zdrowia autora. Zał.: wpisana do zeszytu korespondencja Wacława Kuśmierczyka i Barbary Albrych, nauczycielki ze szkoły podstawowej w Gorzędowie, dotycząca włączenia osobistych pamiątek Wacława Kuśmierczyka do wystawy upamiętniającej 30. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem oraz przekazania części z nich do Izby Pamięci w Gorzędowie, zaświadczenie o stanie zdrowia z dnia 22-12-1977 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1975
Data końcowa
1977
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
61
Miejsce przechowywania