IPN Rz 301/2 t. 2

IPN Rz 301/2 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 301/2 t. 2
Opis zawartości
Tytuł

"San". Tygodnik poświęcony sprawom społecznym, kulturalnym i religijnym.

Opis

"San" od nr 27(37) z 1990 r. do nr 51/52(61/62) z 1990 r. oraz od nr 1(63) z 1991 r. do nr 7(69) z 1991 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1991
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1