IPN Gd 536/56

IPN Gd 536/56

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/56
Opis zawartości
Tytuł

Relacje Beata Drzewiecka dot. losów rodziny Tokarskich w czasie II wojny światowej i po 1945 r. Kserokopia fragmentu czasopisma „Mocarstwowiec”, nr 11 z 1931 r. (s. 7-10). Kserokopia fragmentu czasopisma „Młody Mocarstwowiec” (s. 7-8). Kserokopie fotografii przedstawiających grób Dionizy Tokarski i fragment wybrzeża morskiego (prawdopodobnie Wielka Brytania). Kserokopia odpisu zawiadomienia Zarządu Powiatowego Koła Związku Peowiaków w Krakowie o przyjęciu Dionizy Tokarski do Zarządu. Kserokopia zaświadczenia o służbie Dionizy Tokarski w 8 pułku piechoty w 1920 r. Kserokopia fotografii Dionizy Tokarski, Stefania Tokarska i Dariusz Drzewiecki. Kserokopia legitymacji Medalu Niepodległości. Kserokopia legitymacji Związku Peowiaków na nazwisko Dionizy Tokarski. Kserokopia świadectwa moralności wystawionego dla Dionizy Tokarski przez Urząd Gminy Czyżyny. Kserokopia świadectwa konfirmacji Dionizy Tokarski. Kserokopia zaświadczenia lekarskiego Dionizy Tokarski z 1949 r. Kserokopie zaświadczeń o przynależności Dionizy Tokarski do sekcji uczniowskiej 4 obwodu (Ostrowiec) VII Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej. Kserokopia dyplomu Medalu Niepodległości dla Dionizy Tokarski z 1932 r. Kserokopie pocztówek wysłanych przez Dionizy Tokarski z Włoch do Beata Tokarska w Szczecinie w 1947 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1922
Data końcowa
2016
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
48
Miejsce przechowywania