IPN Gd 536/87

IPN Gd 536/87

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/87
Opis zawartości
Tytuł

Publikacja Wielkopolskiej Księgarni Wydawniczej: Przyczyny ucieczki Mikołajczyka. Zatajony dokument, rewelacyjne zeznania, [Poznań] 1947

Opis

W publikacji zamieszczono sprawozdanie Specjalnej Komisji Sejmowej oraz zeznania posłów, dotyczące opuszczenia Polski przez Stanisława Mikołajczyka

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
64
Miejsce przechowywania