IPN Gd 959/53

IPN Gd 959/53

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 959/53
Opis zawartości
Tytuł

Kopia cyfrowa fotografii przedstawiającej mężczyzn podnoszących kamienie na jednej z ulic Gdańska w dniu 16-10-1988 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania