IPN Gd 959/50

IPN Gd 959/50

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 959/50
Opis zawartości
Tytuł

Kopia cyfrowa fotografii przedstawiającej funkcjonariuszy ZOMO atakujących człowieka na Długim Pobrzeżu w Gdańsku w dniu 14-08-1988 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania