IPN Gd 959/44

IPN Gd 959/44

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 959/44
Opis zawartości
Tytuł

Kopie cyfrowe fotografii przedstawiających dzielnicę Gdańsk-Zaspa oraz manifestację pod mieszkaniem Lecha Wałęsy w dniu 01-05-1984 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania