IPN Gd 159/376

IPN Gd 159/376

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 159/376
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe internowanego dot. Waldemar Jadłowski, imię ojca: Kazimierz, ur. 20-05-1951 r., osadzonego na podstawie art. 42 Dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym ze względu na uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności w czasie obowiązywania stanu wojennego nie będzie przestrzegał porządku prawnego lub będzie prowadził działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa. Internowany w dniu 25-01-1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie, od dnia 02-08-1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Szczecinie nr 121/82 z dnia 25-12-1981 r., zwolniony w dniu 19-11-1982 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Druk zwarty

Liczba tomów
1
Liczba stron
63
Miejsce przechowywania