IPN Kr 809/2

IPN Kr 809/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 809/2
Opis zawartości
Tytuł

R. Legutko, Dylematy kapitalizmu, Kraków 1985.

Opis

Wydawnictwo drugiego obiegu.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania