IPN BU 3069/60

IPN BU 3069/60

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN BU 3069/60
Historical reference numbers
Cs. Un. 68/97
File description
Title

Akta w sprawie o unieważnienie wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 24-09-1953 r. sygn. akt Sr. 565/53 dot. Augustyn Kania, imię ojca: Gustaw, ur. 22-08-1919 r. skazany z art. 86 § 2 kkWP, art. 7 i 6 mkk, art. 6 w zw. z art. 16 Dekretu z dnia 26-04-1946 r. - usiłowanie obalenia ustroju Państwa Polskiego; szpiegostwo.

Dates
Starting date
1997
Closing date
1999
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage