IPN Ld 587/11

IPN Ld 587/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 587/11
Opis zawartości
Tytuł

"Loża. Niezależne Pismo Studentów Akademii Medycznej w Łodzi" 1981, nr 1-5

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
172
Miejsce przechowywania