IPN Sz 738/31

IPN Sz 738/31

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 738/31
Historical reference numbers
210/237
File description
Title

Akta osobowe skazanego dot. Włoszczowski Andrzej, imię ojca: Michał, ur. 08-08-1897 r., skazanego na podstawie art. 4 § 1 Dekretu z dn. 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa za to, że w okresie od lipca 1947 r. do marca 1948 r. w Hrubieszowie przechowywał broń palną bez prawnego zezwolenia, i inne przestępstwa. Zatrzymany dnia 12-06-1948 r. Przetrzymywany w Więzieniu w Strzelinie od 14-06-1948 r. do 01-09-1948 r., Więzieniu we Wrocławiu Nr 1 od 01-09-1948 r. do 09-02-1949 r., Więzieniu w Nowogardzie od 09-02-1949 r. do 10-05-1951 r. Postanowieniem Naczelnego Prokuratora Wojskowego z dnia 26-04-1951 r. (Nr Po 260/51) udzielono Andrzejowi Włoszczowskiemu przerwy w odbywaniu orzeczonej kary od dnia 10-05-1951 r. do 10-11-1951 r. Do dnia 10-11-1951 r. ww. nie stawił się do dalszego odbywania kary – wystawiono za nim list gończy. Ostatecznie Andrzej Włoszczowski nie został odnaleziony. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu w Wydziale III Karnym umorzono postępowanie wykonawcze wobec Andrzej Włoszczowskiego dnia 15-06-1976 r. (sygn. akt III 1 Kow 156/76). Jego akta osobowe zamknięto w Zakładzie Karnym w Nowogardzie dnia 10-07-1976 r.

Dates
Starting date
1948
Closing date
1976
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1