IPN Rz 247/1

IPN Rz 247/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 247/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące postępowania wyjaśniającego wobec grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Sokolnikach woj. Tarnobrzeg, którzy wykonywali plakaty i ulotki oraz rozpowszechniali je w miejscach publicznych.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
43