IPN Sz 738/28

IPN Sz 738/28

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 738/28
Historical reference numbers
59/27
File description
Title

Akta osobowe skazanego dot. Ścibor Władysław, imię ojca: Stanisław, ur. 03-02-1925 r., skazanego na podstawie art. 4 §1 Dekretu z dn. 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa za to, że w okresie bliżej nieustalonym do 28 marca 1949 r. posiadał broń przechowując ją bez prawnego zezwolenia i inne przestępstwa. Zatrzymany dnia 28-03-1949 r. Przetrzymywany w Więzieniu w Katowicach od 1949 r. do 1950 r., Więzieniu w Raciborzu od 1950 r. do 1950 r., Ośrodku Pracy w Strzelcach Opolskich od 1950 r. do 1950 r. Dnia 24-06-1950 r. ucieka z Ośrodka Pracy w Strzelcach Opolskich (wystawiono list gończy). Zatrzymany 15-03-1955 r. Przetrzymywany w Więzieniu w Warszawie II od 1955 r. do 1956 r., Centralnym Więzieniu w Opolu od 1956 r. do 1957 r., Centralnym Więzieniu we Wrocławiu Nr 2 od 1957 r. do 1958 r., Centralnym Więzieniu w Raciborzu od 1958 r. do 1959 r., Centralnym Więzieniu w Strzelcach Opolskich od 1959 r. do 1960 r., Centralnym Więzieniu we Wrocławiu Nr 2 od 1960 r. do 1960 r. Od 1960 r. do 1968 r. przetrzymywany w następujących więzieniach: Wołowie, Strzelcach Opolskich, Raciborzu, Barczewie, Rawiczu, Raciborzu i Wołowie. Następnie przetrzymywany w Zakładzie Karnym w Nowogardzie od 1968 r. do 1969 r., Centralnym Więzieniu/Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Szczecinie od 1969 r. do 1970 r., Areszcie Śledczym we Wrocławiu od 1970 r. do 1970 r., Zakładzie Karnym w Nowogardzie od 1970 r. do 1971 r. Zwolniony w dniu 06-11-1971 r.

Dates
Starting date
1949
Closing date
1971
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1