IPN BU 3785/35

IPN BU 3785/35

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3785/35
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja fotograficzna: Korpus Pomocniczy Pań przy SWAP.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
79
Miejsce przechowywania