IPN Ki 58/1683

IPN Ki 58/1683

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Zg
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 58/1683
Dawna sygnatura
Zg 183/47
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie o uznanie za zmarłego dot. Juliusz Sternak, s. Michała, ur. 12-04-1896 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1953
Posteriora
2005
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania