IPN Kr 809/1

IPN Kr 809/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 809/1
Opis zawartości
Tytuł

Kalendarz historyczny na 1984 rok wydany z okazji 70-lecia powstania Legionów Polskich.

Opis

Wydawnictwo drugiego obiegu.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania