IPN BU 4082/4

IPN BU 4082/4

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN BU 4082/4
File description
Title

Dokumenty osobiste Janiny Łukaszewicz dotyczące powrotu z Syberii oraz przeniesienia uprawnień emerytalnych po mężu Adamie Łukaszewiczu: karta repatriacyjna, decyzja Urzędu do Spraw Kombatantów.

Dates
Starting date
1958
Closing date
1998
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
4
Place of storage