IPN BU 4082/1

IPN BU 4082/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN BU 4082/1
File description
Title

Dokumenty osobiste Adama Łukaszewicza dotyczące przebiegu jego służby wojskowej oraz przynależności do organizacji kombatanckiej; książeczka wojskowa, książeczka inwalidy wojennego, legitymacja, odpis książeczki wojskowej.

Dates
Starting date
1919
Closing date
1990
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Legitymacja, Książeczka wojskowa

Number of volumes
1
Number of pages
54
Place of storage