IPN Rz 76/12

IPN Rz 76/12

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Rz 76/12
File description
Title

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego dot. Eugeniusz Chanas, imię ojca: Paweł, ur. 12-01-1931 r., obwinionego o to, iż w dn. 14 grudnia 1981 r. przebywał w Przemyślu w miejscu publicznym w czasie obowiązywania godziny milicyjnej bez wymaganego zezwolenia, tj. wykroczenie z art. 50 § 3 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1