IPN BU 4103/5

IPN BU 4103/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4103/5
Opis zawartości
Tytuł

Woszczyninowie i Walkowscy w okresie przed II wojną światową - fotografie.

Opis

1. Matka Ireny Walkowskiej: Maria Woszczynin, Orzeł (nad rzeką Oką), 1917 r.; 2. Ojciec Ireny Walkowskiej: Jan Woszczynin, b.d.; 3. Irena Walkowska z bratem Jerzym Woszczyninem, b.d.; 4. Władysław Walkowski – b.d.; 5. sierż. pchor. Władysław Walkowski z baretką Medalu Pamiątkowego za Wojnę 1918–1921, ok. 1928 r.; 6. Władysław Walkowski, Cieszyn, 03-02-1930 r.; 7. Fotografia makatki z orłem wyszywanej koralikami.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1917
Data końcowa
1930
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1
Liczba stron
10
Miejsce przechowywania