IPN Ka 060/59 t. 3

IPN Ka 060/59 t. 3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 060/59 t. 3
Sygnatura wytwórcy
WSW-58
Opis zawartości
Tytuł

Teczka obiektu nr 13 dot. zabezpieczenia operacyjnego pododdziałów Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach: Sztabu wraz z oddziałami przysztabowymi Batalionu WOP w Cieszynie, strażnic WOP w Godowie, Skrbeńsku, Zebrzydowicach, Pogwizdowie, Cieszynie, Lesznej Górnej, Poniwcu, Wiśle, Jaworzynce oraz Grupy Operacyjnej Zwiadu w Wodzisławiu Śląskim

Opis

Teczka zawiera m.in. charakterystykę obiektu, schemat struktury organizacyjnej i plan ochrony kontrwywiadowczej; streszczenia spraw operacyjnych, wykazy i charakterystyki osób pozostających w zainteresowaniu WSW; wykazy OZI; protokoły zdawczo-odbiorcze materiałów operacyjnych

Numer rejestracyjny

Zarząd WSW JW. MSW Warszawa 13/1984

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
75