IPN BU 3262/1

IPN BU 3262/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3262/1
Opis zawartości
Tytuł

Przed IX Zjazdem PZPR. Jaka ma być Partia? Warszawa: Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR, 1981.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
306
Miejsce przechowywania